Nya utmaningar för Svensk industri – Produktutveckling, tillverkning och design

En världsmarknad i ständig förändring ställer nya krav på det moderna företaget. Ökad konkurrens från starka växande ekonomier och nya möjligheter som erbjuds av ny teknologi gör att många företag måste börja tänka i nya banor. I vissa fall betyder det att man måste anamma vitt skilda filosofier när det kommer till allt från företagsstruktur till produktutveckling, tillverkning och design.

För att ta temperaturen på dagens marknad och identifiera utmaningar och utvecklingsområden för Svensk industri har en ny rapport blivit framtagen av Kairos Future, på uppdrag av Swerea. Rapporten heter "Framtidens industri" och är upplagd kring sju centrala punkter som kommer ha stor påverkan på industrin. En kortfattad sammanfattning har gjorts tillgänglig i samband med ett pressmeddelande, och särskilt tre av punkterna tyckte jag var särskilt intressanta; detta för att de har att göra med industrins relation till kunden. Dessa är:

Punkt 2. Från produkter till ekosystem. Den handlar om att framtidens företag inte kan existera för sig själva. De måste istället vara en del av ett ekosystem, som kan erbjuda både produkter, tjänster och system för finansiering där både kunder och samarbetspartners är resurser i ett komplett paket.

Punkt 3. Från lab till höghastighetscrowd. Man kommer inte längre kunna stänga dörrarna och uppfinna nästa revolutionerande tjänster och produkter. Framtidens design kommer från dialog med kunder, medarbetare, samarbetspartners och andra aktörer på marknaden. Lite som jag skrev om tidigare, där By Margarete Nudel lät kunder hjälpa till med designen på nya tofflor.

Punkt 4. Från kontrollerat rigid till autonomt adaptiv. Tillverkning måste styras av autonoma och flexibla system istället för rigida maskiner som bara kan göra en enda sak. Om 3D skrivaren får fäste i folkhemmet blir detta särskilt intressant, då kunder på många sätt kan styra tillverkningen helt själv.

– Rapporten Framtidens Industri är unik genom att experter från bland annat akademi, industri och myndigheter har bidragit med sina specifika kunskaper. Det ger svensk industri goda förutsättningar för att kunna möta framtiden, säger Göran Carlsson vd på Swerea i ett pressmeddelande.

Rapporten är schemalagd att bli presenterad under Almedalsveckan.